Voorwaarden

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten, zijn toepasselijk de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de VMRG, gedeponeeerd ter Griffie van de Rechtbank te Utrecht, zoals deze luiden volgens de laatselijk aldaar neergelegde tekst.

Via onderstaand document kunt u de voorwaarden bekijken.

 

Bijlagen