Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Komal B.V., Achterhoeksestraat 57a te Ruchpen.

Hoewel wij de grootste zorg hebben besteed aan de volledigheid en correctheid van de informatie op de website, kunnen wij u niet garanderen dat de op deze website vermelde informatie juist en/of volledig is. Door deze website te raadplegen en/of de hierop vermelde informatie te gebruiken, verklaart u zich accoord met deze disclaimer. Indien u gericht advies nodig heeft, verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor. In geen geval kan deze website en Komal B.V. aansprakelijk worden gesteld of verantwoordelijk worden gehouden voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan door het gebruik van de website.

Deze website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van derden. Wij hebben geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites valt u onder de (privacy)regels van die betreffende site.

Komal B.V. behoudt het recht met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie. Op alle teksten en foto's berust auteursrecht. Het kopiëren, overnemen of op andere manier gebruiken van de getoonde tekst en afbeeldingen is niet toegestaan zonder toestemming van CS Creations.Komal BV behoudt het recht om de op deze website vermelde teksten, te allen tijde te wijzigen zonder hiervoor voorafgaand een aankodiging van te doen. Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.