Privacy Policy

Komal B.V. respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en zal er alles aan doen om uw privacy optimaal te beschermen in het kader van onze dienstverlening. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij het uitgangspunt.

Komal B.V. geeft gegevens van haar klanten nooit door zonder toestemming van de klant en verkoopt of verhuurt deze niet aan derden. Alle door u aan ons verschafte persoonlijke informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld en gebruiken wij alleen om de door u aan ons verstrekte opdracht uit te voeren.

Bij een bezoek aan onze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website op de harde schijf van uw pc wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van onze website. Het helpt ons een inzicht te geven in onze website en deze indien nodig te verbeteren. Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser.

U kunt te allen tijde de door u vertstrekte persoonlijke gegeven slaten wijzigen of op uw verzoek laten verwijderen. Komal BV stuurt u een bericht als uw verzoek is verwerkt.